Rodičovská kavárna

Návštěvy Rodičovské kavárny jsou nabídkou ke vzájemné otevřené komunikaci mezi
školou a rodiči.

V rámci rodičovské kavárny, jejíž realizace je naplánována na každý první čtvrtek v měsíci, se společně s rodiči budeme zamýšlet nad možnostmi vzájemné spolupráce a pomoci ve zvládání klíčových témat v rámci vzdělávání a sportování dětí, vhodné pomoci rodičům s organizací složitostí péče o sportující děti v kombinaci s jejich pracovním vytížením, možnostech vzájemné pomoci v případech, kdy jsou děti nemocné a školu navštěvovat nemohou nebo řešit výchovné problémy s dětským psychologem. Dle potřeby společně i individuálně. Usilujeme touto cestou o co nejužší spolupráci s rodinou, aby děti vnímaly, že škola je jejich bezpečným přístavem ve chvílích, kdy jim za zády nestojí jejich nejbližší. Jsme přesvědčeni, že jedině tak dokážeme rozvinout jejich potenciál v šíři, jakou do vínku dostaly.

ROZHOVORY S RODIČI

Rozhovory s rodiči jsou jedním z výstupů rodičovských kaváren. Témata, která zde budou diskutována, budou zaznamenávána a se souhlasem rodičů sdílena prostřednictvím webových stránek pro rodiče případných nových zájemců o absolvování naší školy.

Hledání nové cesty je hodně citlivý proces

Stojíme na prahu nového snu

Jedem jako s medem …