Přípravná třída

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Dvořáková

Asistent pedagoga: Kristina Spáčalová