Přípravná třída

Třídní učitelka: Mgr. Petra Danielová