Škola nanečisto

Škola nanečisto pro budoucí prvňáčky


Cílem setkání je připravit děti hravou formou na vstup do školy a ověření jejich školní zralosti. V rámci lekcí se budeme věnovat rozvoji hrubé a jemné motoriky, sluchovému a zrakovému vnímání, prostorové orientaci, rozvoji slovní zásoby, řečovému projevu a početním představám.
Děti si prohlédnou své budoucí působiště, seznámí se s novým prostředím a budoucími
kamarády.