Vítejte v Kometce

Vítejte na stránkách sportovní školy Kometka

Sportovní základní škola KOMETKA je školou pro děti 1. – 5. třídy.

Co nás vedlo k založení přesně takové školy? … Zkušenosti.

Prvních pět tříd vzdělávání  (1.stupeň) je pro fázi cíleně sportujících dětí ve většině sportů zásadních. S přechodem na 2. stupeň základní školy většina cíleně sportujících dětí směřuje do škol, které mají zřízené třídy v rámci konkrétního druhu sportu, vztahujícího se k záměru využití konkrétního vybudovaného sportoviště nebo na osmiletá gymnázia.

Z pohledu dětských psychologů nejdůležitějšími roky ve vzdělávání dětí není střední a vysoká škola, ale prvních dvanáct let života. 

Právě v tomto období se formuje smysl dětí pro vnímání světa, jejich charakter, míra sebevědomí, smysl pro odpovědnost a vztah k životním hodnotám.  Pokud si dítě proces učení v rámci vzdělávání i sportu oblíbí, hraje v něm aktivní roli a rozvíjí své morálně volní vlastnosti, objevuje svůj vlastní potenciál v tomto období velmi rychle.

KOMETKA nabízí ucelenou cestu k tomuto cíli prostřednictvím programu, vedoucího děti k jejich rozvoji hrou a prožitkovým učením již od věku předškolního. Forma rozkrývání jejich talentů, tvořivosti a kreativity, podtržená péčí o sportovní a jazykový rozvoj dětí přesahuje hranice tradičního vzdělávání.

Svou profilací, sníženým počtem dětí ve třídě, individuálním přístupem, profesionálními pedagogy, výukou cizího jazyka, podporou sportu a spoluprací s trenéry, psychology, fyzioterapeuty a dalšími partnery rozšiřujeme formu a možnosti netradičního vzdělávání.

V tomto ohledu si naše ZÁKLADNÍ ŠKOLA vytkla cíl, být školou výjimečnou.

Vycházíme z vědomi toho, že klíčovou roli v rozvoji potenciálu dítěte hraje především postoj rodičů. Důvěra, spolupráce a vstřícná komunikace s partnery ve výchově, vzdělávání i sportu. Nabízíme dokonalou souhru. Nejen svou profilací, ale i důvěrou a vzájemnou podporou k úspěchu. Jsme škola malá a součástí naší vize je, aby dýchala rodinnou atmosférou.