Vítejte v Kometce

Vítejte na stránkách sportovní školy Kometka

Jsme jedinou sportovní základní školou v Brně s výukou bruslení, plavání, tenisu.

Sportovní základní škola KOMETKA je školou pro žáky navštěvující  ročníky 0. – 5. s rozšířenou výukou angličtiny a sportů.

Co nabízíme:

 • Výuku ve zcela nových, klimatizovaných prostorách

 • Vybavení moderní multimediální technikou

 • Kvalitní didaktické pomůcky a vybavení

 • Individuální přístup – snížený počet dětí ve třídě (1.-5. ročník max. 16, přípravná třída max. 12)
 • Možnost individuálního vzdělávání Vašich dětí (domškoláci)

 • Rozšířenou výuku tělesné výchovy – bruslení, plavání

 • Rozšířenou výuku angličtiny

 • Školní družinu a zájmové kroužky ( výtvarný kroužek, konverzace s rodilou mluvčí )

 • V každém ročníku lyžařský výcvik

 • Související sportovní činnosti – tenis

 • Péči logopeda

 • Spolupráci s trenéry

 • Kvalitní stravování

 • Pojištění dětí