Družina

Součástí naší školy je školní družina s ranním (od 7:00h) i odpoledním provozem (do 17:00h).

Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a posilování sociálních kontaktů  mezi dětí.

Družina je vybavena moderním  zařízením  a  mnoha sportovními a společenskými hrami, které rozvíjejí schopnosti a dovednosti dětí.

V odpolední  družině děti využívají prostory herny a tělocvičny a také naši školní školní zahradu, kde tráví v odpolední družině hodně času hrami. 

V průběhu odpolední družiny mají děti možnost navštěvovat různé kroužky, a to  dle aktuální nabídky a poptávky, která bude aktualizována ve školním roce  2022/2023. ( např.  kroužek výtvarný, hudební, taneční,  kroužek deskových her, karate, anglický nebo badatelský).

V rámci  školní družiny je také realizována jedna ze tří vyučovacích hodin TV probíhající mimo  školu (tenis, plavání).

Naší vizí je současně spolupráce s trenéry kmenových sportů dětí a zajištění jejich přepravy na tréninky.

 

Naše „ tak trochu jiná družina“ bude družinou plnou zážitků“, ve které se nesedí jen v lavicích. Naším cílem jsou společné zážitky venku, na zajímavých místech a se zajímavými lidmi. Trochu se chceme ale také učit, abychom školní aktovku doma už jen uložili k spánku.

 

Vychovatelka 1. oddělení ŠD:  Lenka Bučíková

Vychovatelka 2. oddělení ŠD : Marie Blaňková

 

Školní vzdělávací program školní družiny (k nahlédnutí v ředitelně)
Vnitřní řád školní družiny (v sekci dokumenty )

Akce školní družiny

První pomoc

Zimní olympiáda

Můj zdravý jídelníček

Jarní sakury