Družina

Součástí naší školy je školní družina s ranním (od 7:00h) i odpoledním provozem (do 17:00h).

Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a posilování sociálních kontaktů dětí.

Její moderní barevné zařízení a vybavení mnoha sportovními a společenskými hrami, které rozvíjejí schopnosti a dovednosti dětí, podpořené zájmem a motivačními dovednostmi vychovatelky, posílí v dětech vnitřní klid.

Při dobrém počasí je možné využívat školní zahradu, v případě nepříznivého počasí hernu a prostory menší tělocvičny.

V rámci projektu, do kterého je družina v rámci školy zapojena, mají děti možnost navštěvovat různé kroužky dle aktuální nabídky (dramatický, hudební, taneční, deskových her, anglický nebo badatelský).

V rámci časového prostoru v rámci školní družiny bude realizována jedna ze tří vyučovacích hodin Tv, probíhající mimo sportoviště školy (sportovní hala Střední 26 – bruslení, florbal…)

Naší vizí je současně spolupráce s trenéry kmenových sportů dětí a zajištění jejich přepravy na tréninky.

Naše „ tak trochu jiná družina“ bude družinou plnou zážitků“, ve které se nesedí jen v lavicích. Naším cílem jsou společné zážitky venku, na zajímavých místech a se zajímavými lidmi. Trochu se chceme ale také učit, abychom školní aktovku doma už jen uložili k spánku.

Vychovatelka družiny:

Elena Melnycenko 

Marie Blaňková

Školní vzdělávací program školní družiny (v současné době ve fázi tvorby)
Vnitřní řád školní družiny (v současné době ve fázi tvorby)