Zápis dětí do školy

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

O zápis do 1. třídy mohou žádat rodiče nebo jiní zákonní zástupci spolu s dítětem, které je narozené v období od 1. 9. 2016 do 31.8. 2017, či kterému byla povinná školní docházka odložena, od 1.9. 2015 do 31.8. 2016.

Zápis bude probíhat  14. 4. 2023,( 13.00-15.00)

                                        15.4.2023 (9.00-12.00)

SZŠ KOMETKA, nám. 28. října 16, Brno

O rozhodnutí o přijetí budou rodiče informováni na kontaktní e-mail rodičů, uvedený v  Žádosti o přijetí. 

Na zápis je potřeba přinést následující dokumenty:

  • Rodný list dítěte
  • Žádost o přijetí (musí být podepsaná oběma zákonnými zástupci)

Dokumenty ke stažení:

Žádost o přijet