Přijímání dětí

 
 

 

Zápis do 1. a 2. třídy

O zápis do 1. třídy mohou žádat rodiče nebo jiní zákonní zástupci spolu s dítětem, které je narozené v období od 1.9. 2015 do 31.8. 2016, či kterému byla povinná školní docházka odložena, od 1.9. 2014 do 31.8. 2015.

O zápis do 2. třídy mohou žádat rodiče nebo jiní zákonní zástupci spolu s dítětem, které již navštěvuje 1. třídu na jiné základní škole.

Zápis bude probíhat s ohledem na aktuální epidemickou situaci. Na základě této žádosti bude Vašemu dítěti přiděleno unikátní registrační číslo, které Vám bude odesláno na Vámi uvedený e-mail. Rozhodnutí o přijetí vycházející z kritérií pro přijetí (více informací naleznete zde).

O rozhodnutí o přijetí budou rodiče informováni na kontaktní e-mail rodičů, uvedený v přihlášce – Žádosti o přijetí a vyvěšeno na webových stránkách školy formou výše uvedeného unikátního registračního čísla.


Více informací naleznete zde.

Pro potřeby zápisu přijatých dětí je třeba doručit škole do konce měsíce dubna následující dokumenty:

  • Kopie kartičky pojišťovny dítěte
  • Kopie rodného listu dítěte
  • Žádost o přijetí (musí být podepsaná oběma zákonnými zástupci)
  • Zápisový list (musí obsahovat dítěti přidělené unikátní registrační číslo)

 

Dokumenty ke stažení:

Žádost o přijetí

Zápisový lístek do 1. třídy

Zápisový lístek do 2. třídy

Možnosti doručení:

  • Datovou schránkou: ID školy: xi4kow
  • Poštou na adresu: MŠ KOMETKA, s.r.o., Střední 26, 602 00 Brno
  • Osobně: MŠ KOMETKA, Střední 26, Brno