Náš tým

pedagogičtí pracovníci

Ředitelka základní školy

Třídní učitelka 1. třídy

Třídní učitelka 2. třídy