Náš tým

Pedagogičtí pracovníci

Ředitelka základní školy:

Mgr. Lenka Řeholová

Třídní učitelka 1. třídy:

Kateřina Šafránková

Třídní učitel 2. třídy:

Bc. Zdeněk Michalec

Asistentka pedagoga:

Elena Melnycenko

Třídní učitelka přípravné třídy:

Mgr. Lenka Dvořáková

Asistentka pedagoga:

Petra Zvěřinová

Vychovatelky školní družiny:

Elena Melnycenko

Marie Blaňková

Netřídní učitelé:

Rodilá mluvčí – Rana Basha 

Logopedie – Mgr. Mirka Rezková