Náš tým

Pedagogičtí pracovníci

Ředitelka základní školy

Mgr. Lenka Řeholová

Zástupkyně ředitelky školy

Lenka Bučíková

Třídní učitelka 1.A

Mgr. Michaela Varmužová

Asistentka pedagoga 1.A

Magdaléna Ježová

Třídní učitelka 2.A

Mgr. Vendula Vargová

Třídní učitelka PT 

Mgr. Lenka Dvořáková

Asistentka pedagoga PT

Petra Zvěřinová

Netřídní učitelé

Mgr. Lenka Řeholová

Rana Basha – rodilá mluvčí

Vychovatelka školní družiny

I. oddělení

tel: 778 970 956

Lenka Bučíková

II. oddělení

tel: 770 158 332

Marie Blaňková

Barbora Hermanová