Harmonogram školního roku

 

Organizace školního roku 2022/23

Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2021/2022 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

 

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022 

 

Podzimní prázdniny: středa 26. října a čtvrtek 27. října 2022.

Vánoční prázdniny: pátek 23. prosince 2022 – pondělí 2. ledna 2023

Vysvědčení za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022.

Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 3. února 2023.

Jarní prázdniny:  13.března 2023 – 19.března.2023

Velikonoční prázdniny budou od čtvrtka 6. dubna 2023.

Konec školního roku: pátek 30. června 2023.

 

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2023 do neděle 3. září 2023.

 

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.