Harmonogram školního roku


Organizace školního roku 2021/22

Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2021/2022 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

 

 

Vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

 

Podzimní prázdniny: středa 27. října a pátek 29. října 2021.

Vánoční prázdniny: čtvrtek 23. prosince 2021 – neděli 2. ledna 2022

Vysvědčení za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022.

Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 4. února 2022.

Jarní prázdniny:  7.března 2022 – 13.března.2022

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.

Konec školního roku: čtvrtek 30. června 2022.

 

Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.

 

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.