Harmonogram školního roku

 

Organizace školního roku 2023/24

Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2021/2022 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

 

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne v pondělí 4. září 2023 

 

Podzimní prázdniny: čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.

Vánoční prázdniny: sobota 23. prosince 2023 – úterý 2. ledna 2024

Vysvědčení za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024.

Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 2. února 2024.

Jarní prázdniny: 5.února 2024 – 11.února 2024

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024.

Konec školního roku: pátek 28. června 2024.

 

Hlavní prázdniny budou trvat od 29. června 2024 do 1. září 2024.

 

Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.