1. stupeň SZŠ Kometka

školní rok 2021/2022 budou otevřeny tyto třídy:

1.třída