Sportujeme pro radost

Základem naší filozofie není tlačení dětí do výkonnostního sportu.

Jsme ale přesvědčeni, že sport děti naučí spoustu pozitivních věcí. Nejenže rozvíjí fyzickou zdatnost, výdrž a obratnost, ale učí děti poznat své silné a slabé stránky i stavět před sebe sebevědomé cíle. Učí morálce a posiluje vůli. Hledání cest a překonávání překážek k vytyčeným cílům vede k posouvání hranic vlastních schopností a výkonu, ale také často bolí a umožňuje dětem setkání s neúspěchem. Tím ale poznávají své možnosti a současně se učí překonávat samy sebe, zdravě posilují a budují své sebevědomí.

Velký důraz klademe na komunikaci v týmu a jsme přesvědčeni, že sport je pro tuto „životní disciplínu“ ideálním prostředkem. Stejně tak pro útěk z digitálního světa, do kterého by je jinak vháněla nuda. Nezastíráme však, že bychom sportem pro radost rádi nedovedli mnohé děti ke sportu výkonnostnímu. Pokud v rámci jejich vrozených dispozic nadání k nějakému sportu odhalíme, snažíme se touto cestou děti a jejich rodiče směrovat. V těchto případech je v našich možnostech pomoci nejen skloubit tréninkové možnosti se školou, ale také zvyšovat jejich sportovní výkonnost formou odborně vedených kompenzačních a koordinačních cvičení v rámci TV či družinových aktivit.

Alfou a omegou v rámci vztahu dítěte ke sportu je jeho emoční vazba ke konkrétnímu druhu pohybu. V této úrovni již hrají nejdůležitější roli rodiče a trenéři.

„Sama jsem matkou, trenérkou i bývalou vrcholovou sportovkyní. Vím, jak tenká je balanční plocha pro úroveň mého pedagogického koncertu v rámci pomoci dětem sport a školu skloubit. Pracuji s dětmi, u kterých se brzy díky jejich talentu projeví jejich dispozice a tím i enormní zájem o sport. Často je na ně kladena nepřiměřená zátěž a jejich nadšení končí v půli cesty. Stojím proti těmto dopadům a chci, aby děti sportovaly zdravě a byly šťastné.“

Mgr. Vendula Pokorná
Jednatelka a statutární zástupce SZŠ Kometka