Projektové vyučování

Projektové vyučování je nejkomplexnější vyučovací metoda. Projektová metoda totiž může obsahovat celou řadu jiných vyučovacích metod. Projekt je pak jakýmsi „hřištěm“, v jehož mantinelech se odehrává výuka založená na nejrůznějších metodách, většinou činnostních.
Základem projektového vyučování je koncentrace učiva. Žáci se po určitou dobu zabývají jednou oblastí podrobně a nahlížejí na ni z různých stran. Toto téma pak prostupuje všechny vyučované předměty.