Přípravná třída – zápis


Je přednostně určena pro děti s odkladem povinné školní docházky anebo děti narozené mezi 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018.

Pokyny pro zájemce:

 • v případě dětí s odkladem podávají rodiče:
  žádost o přijetí do přípravné třídy,
  rozhodnutí o odkladu,
  doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC) pro návštěvu přípravné třídy
 • v případě dětí mladších, narozených mezi 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018 podávají:
  žádost o přijetí do přípravné třídy,
  doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC) pro návštěvu přípravné třídy

Přípravná třída bude otevřena v případě naplněnosti minimálně 10, maximálně 12 dětí.

Žádost o přijetí do přípravné třídy ke stažení ZDE