Přípravná třída

TŘÍDU NAPLŇUJEME MAX. 12 DĚTMI.

Přijímáme i předškoláky s doporučením PPP, k zařazení do PT.

Je přednostně určena pro děti s odkladem povinné školní docházky anebo děti narozené mezi 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 (pro školní rok 2024/2025).

Zápis na zkoušku bude probíhat  8. 4. 2023,( 14.00-18.00)

                                                              9.4.2023 (14.00-18.00)

Svůj termín si rezervujte právě teď.

 

Pokyny pro zájemce:

V případě dětí s odkladem podávají rodiče:

  • žádost o přijetí do přípravné třídy,
  • rozhodnutí o odkladu,
  • doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC) pro návštěvu přípravné třídy

V případě dětí mladších, narozených mezi 1. 9. 2019 – 31. 8. 2020 podávají:

  • žádost o přijetí do přípravné třídy,
  • doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC) pro návštěvu přípravné třídy

Přípravná třída bude otevřena v případě naplněnosti minimálně 10, maximálně 12 dětí.

Dokumenty ke stažení:

Žádost o přijetí