Otevíráme prostor digitálního světa

V rámci Výzvy MŠMT na poskytnutí dotace z Národního plánu obnovy na podporu prevence digitální propasti – pořízení mobilních digitálních technologií určené pro ZŠ, SŠ a konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí  čerpá naše škola na kalendářní rok 2022 finanční prostředky ve výši 7 000,- Kč. Za poskytnuté prostředky byly zakoupeny digitální didaktické pomůcky.