Mgr. Michaela Varmužová

Pedagogem jsem již přes dvacet let a z toho větší část učím na 1. stupni základní školy.

Nejdůležitější pro mne osobně je škola bezpečná pro všechny, tedy škola kde se cítíme komfortně a jsme zde rádi. Toto vše platí jak pro děti, tak učitele i rodiče. Škola, kde je každý přijímán takový, jaký je, bez rozdílu.

Velmi důležité je, aby se děti učily pomocí praxe, vše si vyzkoušely a snažily se hledat i vlastní postupy k vyřešení úloh
a úkolů. Jako nezbytně nutné také vidím to, aby se děti učily brát za sebe samy zodpovědnost. A to nejen za svá rozhodnutí, ale také za sebe, ve smyslu ochrany sebe sama a svého zdraví.

Součástí toho všeho je vedení dětí ke kritickému myšlení, protože v našem světě „přeplněném“ informacemi, je nesmírně obtížné se orientovat i pro dospělé. Vše samozřejmě s přihlédnutím k věkové skupině dětí.

Vzhledem k tomu, že jsme sama závodně hrála lední hokej, vím, jak obtížné je skloubit dohromady školu nebo práci se sportem na této úrovni. Proto chci, aby naše škola dětem toto všechno co nejvíce zjednodušila a pomohla jim, aby mohly sportovat na závodní úrovni a přitom ve škole byly spokojené a těšily se do ní.