Metoda tří startů

Základem metody tří startů je analyticko-syntetická metoda, ve které jsou nově uplatněny prvky, které dosud využívala pouze metoda genetická.
Tato metoda směřuje k systematickému rozvoji čtení a psaní s porozuměním, přináší také více možností k pochopení a osvojení látky. Místo toho, aby žáci byli současně vystaveni čtyřem tvarovým podobám písmene, seznamují se s nimi během výuky postupně.

 

  • START KE ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
  • START KE PSANÍ S POROZUMĚNÍM
  • START K SYSTEMATICKÉ PRÁCI S TEXTEM