Metoda CLIL

(Content and Language Integrated Learning)


Je inovativní  vyučovací metoda založená na výuce  dalších předmětů prostřednictvím cizího jazyka. Žák si takto osvojuje znalosti a dovednosti v obou předmětech současně. Pro použití metody CLIL jsou vhodné všechny nejazykové předměty vyučované na prvním stupni základní školy.


Metoda CLIL, patří k významným trendům současného evropského školství, a je jednou z možných dalších strategií dvojjazyčného vzdělávání. CLIL má výraznou mezipředmětovou vazbu, u které dochází k propojení jazykové výuky a vyučovaného předmětu. Jednou z velkých výhod CLIL je přirozené prostředí pro výuku a rozvoj cizího jazyka. Žáci používají cizí jazyk v přirozeném prostředí.