Jedem jako s medem …

Kavárna, která se váže k tomuto datu, se nesla ve znamení velkého objemu informací.
Poměrně dlouho jsme se společně neviděli, tudíž se událo mnoho nového. Se změnou
pedagogického personálu souvisí nový rozměr výuky a péče o děti. K mé radosti a klidu na srdci moji vizi naplňují pedagogové, kteří mají úžasný přehled a potenciál, spolupracují a podporují se týmově. Shodujeme se na tom, že nejdůležitější je u dětí rozvinout jejich vnitřní motivaci, aby věděly, co dělají a proč to dělají, aby měly chuť poznávat a objevovat nové věci, aby získaly vztah k učení se stále něčemu novému, aby uměly zvládat své emoce a spolupracovat. Chceme, aby naše práce a vztahy s dětmi měli duši.

Emoce a spolupráce? Velké téma malých dětí. Jak se k tomuto tématu stavíte – zaznělo v obavách jedné z maminek. Dokážete dětem nějak pomoci?

Ano, většina dětí špatně nese jakýkoliv neúspěch. Není pro ně automatické vnímat, že každý ve skupině potřebuje něco jiného a současně že je situace spravedlivá. Mnozí se zatím stále projevují tak, že pouze jejich potřeby jsou právě ty jediné a nejdůležitější. Pokud má někdo jiné, je to jeho problém. V podstatě ale přebírají názory, slova i modely chování dospělých, které mají kolem sebe.
Jsme přesvědčeni, že je třeba děti vychovávat takovými metodami, kterými je možné
správného postoje dosáhnout – nečekáme na chybu, za kterou by přišel trest, ale naopak je seznamujeme s tím, že chyba je součást učení a není špatná, protože ji lze napravit. Nesrovnáváme děti mezi sebou, ale s jejich vlastním pokrokem. Klademe důraz na jejich osobnostně sociální rozvoj, nevzděláváme memorováním či kritikou jejich počínání, ale funkční formou her, didaktických pomůcek, interaktivních učebnic a jejich vlastním poznáváním.

S emocemi často souvisí etika, oblékání, kultura vystupování a chování. I v této oblasti jsme zaznamenali změny. Jedná se o nový rozměr Vaší vize školy?

Inspirovat děti ke slušnému oblékání byl původně záměr vycházející z projektu. Společně jsme se domluvili na středě, jako prostředním dnu pracovního týdne, kdy přijdeme do školy všichni oděni s vědomím, že se pohybujeme v kulturním prostředí. Tedy ne v teplácích, jak je pro velkou část dětí běžné. Jako pedagogové nezastíráme, že se nám tepláky jako dětmi vnímaný dress code naší sportovní školy příliš nezamlouvají. Snad právě proto, že je to standard současné doby ve většině státních škol. Rádi bychom je přesvědčili, že slova „slušné oblečení“ mají daleko širší rozměr a chtěli bychom je aplikovat i v naší sportovní škole. K naší radosti se myšlenka mezi dětmi ujala a domluvili jsme se na budoucích „fešáckých středách“.

S novým rozměrem výukových metod a s tím souvisejících aktivit, rozšířením kroužků a změnou volnočasového programu v družině, vyvstává problém nutné obšírné komunikace s rodiči. Jak řešit tuto připomínku?

Pohled rodičů je dvojí. Pro některé je informací zbytečně mnoho a tím vzniká dojem chaosu v množství e-mailů, pro jiné málo a mají potřebu komunikovat více a podrobněji. Vynasnažíme se najít příznivou cestu pro všechny. Individuální potřebu širší komunikace rodičů, především mladších dětí, ale samozřejmě respektujeme.

Součástí debaty na toto téma byla také připomínka k informovanosti o projektech,
badatelské výchově či s výukou souvisejících programech více předem. Tento požadavek často nenaráží na úrodnou půdu, protože čas běží jako splašený a na kreativní výuku či projekt je třeba reagovat rychle, v závislosti na možnostech, počasí či nabízejících se výukových programů. Vítězí propojování učiva do smysluplných celků, zážitky a prožitky dětí, raději tady a teď než vůbec. Nakonec mezi všemi zúčastněnými panovala shoda.

Tématem Kavárny byla také diskuse na téma hory.

Hory byly parádní, i když půvabné prostředí zasněžených hor nám bylo díky letošnímu
podivnému charakteru zimy odepřeno a bojovali jsme s nepřízní počasí. Přesto nás společné lyžování na svahu, volnočasové radovánky, večery strávené s kytarou a karneval, všechny nabil energií a umocnil radost ze společně stráveného času mimo školu. Pochvalou nešetřil ani skvělý tým rodičů, takže jsme se společně usnesli, že ke sportovní škole prostě hory patří a je škoda, že jsme nebyli kompletní. I tato záležitost, vnímaná jako společenská událost, velmi napomáhá budování vztahů. Termín lyžařského pobytu v příštím školním roce je dojednán od 5. ledna 2025.

Dalším tématem byla míra odpovědnosti dětí za své věci, především v kroužcích.

Trenéři a lektoři samozřejmě děti kontrolují a opakovaně připomínají, co kam vzít s sebou. Přesto se děti občas vrátí z tréninkové haly bez čipu či jiných věcí, zapomenou si pití, nepřevlečou tričko nebo dokonce ztratí tenisky. Nepochybně se časem najdou, ale ve chvíli, kdy jsou následně potřeba, hrají zřejmě s dětmi na schovávanou. Jako pedagogové navrhujeme nechat v tom děti „vykoupat“ – necvičit či kroužek nenavštívit, aby se učily nést odpovědnost za svou nepozornost. Pochopit, že nejde o trest, ale komplikaci, které je potřeba pro příště zabránit. Že dospěláci nejsou všemocní, peníze na nové tenisky nerostou na stromech a jsou věci, na které je třeba myslet, zvláště když jsou jim opakovaně připomínány. Většina rodičů je na stejné vlně a projevila souhlas.

… a nabídka kroužků na příští školní rok? (předběžná nezávazná anketa bude v Edupage)

 • Angličtina – konverzace
 • Programování a robotika (lego)
 • Gymnastika + kompenzační cvičení
 • Tenis
 • Badminton
 • Florbal
 • Step
 • Taneční kroužek + aerobik
 • Mentální koučink pro sportující děti
 • Bruslení v rámci výuky zůstává zatím nezměněno
 • Plavání bude probíhat ve 2. pololetí, 1. pololetí nově florbal

Nabídka pro rodiče a děti – spolupráce s Mgr. Evou Valerií Maxovou – psycholog, speciální pedagog, psychoterapeut a sportovní mentální koučka, které pracuje s kategorií dětí školního věku. Rodiče mají zájem. Info v Edupage 

Angličtina ve vyšším vzdělávacím levelu:

Paní učitelka Šafránková představila vizi školy v rámci širší výuky angličtiny. Vzhledem k jejím osobním zkušenostem s programem Reading eggs z britské školy, na které učila, jsme se rozhodli k zakoupení licence online programu na výuku čtení a psaní v angličtině, ač se jedná o program, který je možné zakoupit pouze v zahraničí.
Program bude částečně financovat škola, částečně rodiče (350,-/dítě), částka bude vypsaná v Edupage.
S programem začínají děti pracovat od května. Nová 1. třída a předškoláci začnou
s programem pracovat od září. Rodiče současných prvňáků a druháků platí hned, ostatní v září. 
Děti by prací v tomto programu měly strávit cca 15 minut denně, není třeba dohled rodičů. Některé by mohly potřebovat pomoc s přihlášením. Pokud nebudou stačit podané informace přes Edupage, p. uč. Šafránková je připravena s tímto pomoci.

Výukové materiály na příští školní rok

Učebnice a licence na práci s pracovními sešity zajišťuje škola, na financování pracovních sešitů a potřeb na VV žádáme o spolufinancování rodiče – pro příští školní rok částkou 1500,- Kč v červnu (info v Edupage v červnu)

Závěr Kavárny patřil debatě o hodnocení v rámci výuky a na vysvědčení.

Z objektivních důvodů, kdy se dětem v průběhu školního roku změnili učitelé a výukové
metody, jsme se rozhodli děti klasifikovat individuálně v záznamech jednotlivých učitelů a komunikovat s rodiči ohledně neúspěchů ve výuce pouze v případě obtíží. Zjištění, že většině rodičů chybí známky, nás vede k nutnosti známky zaznamenávat do přehledu v EduPage, což od května i zpětně zajistíme.

V rámci hodnocení na vysvědčení bychom se rádi drželi avizované formy hodnocení
slovního. Jsme přesvědčeni, že formativní způsoby hodnocení podporují motivaci dětí
k dalšímu vzdělávání a poskytují jim srozumitelné informace o tom, jak se jim daří a co je třeba dělat pro další rozvoj. Vzhledem k rozdílným názorům rodičů zavedeme možnost oficiálně prostřednictvím dokumentu požádat o hodnocení kombinované. Vzhledem k tomu, že jde o rozhodnutí závazné, v první polovině května bude svolána školská rada a oficiálně tato varianta projednána.

V každém případě, chceme vzdělávat a vychovávat děti srdcem a s pokorou. Motivace
k budoucímu celoživotnímu vzdělávání má mnoho variant a formativní hodnocení je
nepochybně jejich součástí.

Děkujeme za podporu všem, kteří nám pomáhají psát náš nový školní příběh s duší.

Pedagogický tým školy