HRAVĚ ZDRAVĚ s Kometkou

MILÍ RODIČE A FANOUŠCI KOMETKY,

Naše školka realizuje výchovný a výukový program „HRAVĚ ZDRAVĚ“, kterým chceme děti vést ke zdravému životnímu stylu.

Barevnou mozaikou kamínků ke zdravému životnímu stylu.

Naším velkým přáním je, aby KOMETKA poskytovala dětem pocit bezpečí a pohody a současně byla místem, kde se plní nejen přání a touhy dětí, ale je odbornou individuální péčí rozvíjen jejich talent, tvořivost a schopnosti. Hlavním prostředkem výchovy a vzdělávání je hra a prožitkové učení. Dáváme si na tom záležet, protože jsme si vědomi toho, že nám ve svých dětech svěřujete do péče to nejcennější, co máte.Barevnými kamínky dlážděnou cestičku do světa chceme s dětmi stavět každý den, abychom je tím upozornili na barevnost a rozmanitost tohoto světa. Aby z nich vyrostli šťastní lidé, kteří ho budou umět vnímat, chápat a radovat se z něj. Těšíme se z vašeho zájmu a věříme ve vás jako opravdové fanoušky KOMETKY.