První třída 2022/2023

Aktuální informace:
Stále přijímáme žáky do současného 2. ročníku.

Zápis do naší školy je možný po předchozí domluvě s ředitelkou školy Kontaktujte nás prosím  emailem na reditelka@szskometka.cz

 

O zápis do 1. třídy mohou žádat rodiče nebo jiní zákonní zástupci spolu s dítětem, které je narozené v období od 1. 9. 2015 do 31.8. 2016, či kterému byla povinná školní docházka odložena, od 1.9. 2014 do 31.8. 2015.

Zápis stále probíhá individuálně.
Dítě projde talentovou zkouškou v délce 15 minut pod vedením zkušeného pedagoga.
Výsledky těchto zkoušek budou sděleny rodičům ústně ihned po skončení (v čem dítě vyniká, atd.)

O rozhodnutí o přijetí budou rodiče informováni na kontaktní e-mail rodičů, uvedený v  Žádosti o přijetí. 

Na zápis je potřeba přinést následující dokumenty:

  • Rodný list dítěte
  • Žádost o přijetí (musí být podepsaná oběma zákonnými zástupci)

 

Dokumenty ke stažení:

Žádost o přijetí

 

Možnosti doručení (dle aktuální epidemické situace):

  • Osobně: SZŠ KOMETKA, nám. 28. října 16, Brno