První třída 2023/2024 (max. 16 dětí)

Pro podrobnější  informace o Zápisu do naší ZŠ,  můžete kontaktovat ředitelku školy emailem, nebo telefonicky. 
Třídu naplňujeme max. počtem 16 dětí. 

O zápis do 1. třídy mohou žádat rodiče nebo jiní zákonní zástupci spolu s dítětem, které je narozené v období od 1. 9. 2016 do 31.8. 2017, či kterému byla povinná školní docházka odložena, od 1.9. 2015 do 31.8. 2015.

 

O rozhodnutí o přijetí  budou rodiče informováni na kontaktní e-mail rodičů, uvedený v  Žádosti o přijetí, do 30 dnů od termínu zápisu.

Na zápis  je potřeba přinést následující dokumenty:

  • Rodný list dítěte
  • Žádost o přijetí (musí být podepsaná oběma zákonnými zástupci)

 

Dokumenty ke stažení:

Žádost o přijetí

 

Možnosti doručení:

 

  • Osobně: SZŠ KOMETKA, nám. 28. října 16, Brno, možno přinést při motivačním pohovoru
  • Emailem, naskenovaná kopie ve formátu PDF: reholova@szskometka.cz