První třída 2023/2024

Pro podrobnější  informace o Zápisu do naší ZŠ,  můžete kontaktovat ředitelku školy emailem, nebo telefonicky. 

O zápis do 1. třídy mohou žádat rodiče nebo jiní zákonní zástupci spolu s dítětem, které je narozené v období od 1. 9. 2016 do 31.8. 2017, či kterému byla povinná školní docházka odložena, od 1.9. 2015 do 31.8. 2015.


V první kole přijímacího řízení proběhne motivační pohovor, abychom se vzájemně poznali, náš tým, děti a rodiče. 

Motivační pohovory jsou stanoveny na 6. 3. 2023 a 7. 3.2023. v odpoledních hodinách.  Časy a forma přihlášení budou ještě upřesněny. Předpokládaná délka max.20 minut. 

V druhém kole proběhne Zápis dětí do 1.ročníku SZŠ Kometka
Výsledky zápisu budou sděleny rodičům ústně ihned po skončení (v čem dítě vyniká, atd.)

O rozhodnutí o přijetí  budou rodiče informováni na kontaktní e-mail rodičů, uvedený v  Žádosti o přijetí, do 30 dnů od termínu zápisu.

Předpokládaný termín Zápisu, polovina dubna 2023. Termín bude také upřesněn.

Na zápis (duben 2023) je potřeba přinést následující dokumenty:

  • Rodný list dítěte
  • Žádost o přijetí (musí být podepsaná oběma zákonnými zástupci)

 

Dokumenty ke stažení:

Žádost o přijetí

 

Možnosti doručení:

 

  • Osobně: SZŠ KOMETKA, nám. 28. října 16, Brno, možno přinést při motivačním pohovoru
  • Emailem, naskenovaná kopie ve formátu PDF: reditelka@szskometka.cz