Činnostní učení

Základem pro aktivní zapojení obou hemisfér je zapojení rukou dětí a to hlavně hmatu. Učivo je pro malé děti zcela abstraktní. Proto je důležité postupné vytváření představ o věcech, jevech a dovednostech, kterým je učíme. Nejlepší způsob jak toho dosáhnout je pomocí pomůcek, tedy konkrétních předmětů, které dítě používá. Takto si dítě nové věci, vědomosti a dovednosti skutečně osvojí a pochopí, co vlastně znamenají a k čemu slouží. Následně je bude moci používat a rozvíjet ve svém životě.