Jak to u nás chodí?

Zajišťujeme…

 • Výuku ve zcela nových, klimatizovaných prostorách
 • Vybavení moderní multimediální technikou
 • Kvalitní didaktické pomůcky a vybavení
 • Individuální přístup – snížený počet dětí ve třídě (maximálně 18)
 • Rozšířenou výuku tělesné výchovy
 • Rozšířenou výuku angličtiny
 • Školní družinu a zájmové kroužky
 • V každém ročníku lyžařský výcvik
 • Související sportovní činnosti – kompenzační tělesná cvičení
 • Péči logopeda, psychologa a fyzioterapeuta
 • Spolupráci s trenéry
 • Kvalitní stravování
 • Úrazové pojištění dětí